கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபங்சர்

வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவர் – நான்கு நாள் பயிற்சி

கட்டணம் – ரூ.6000/

DATE PLACE MASTERS CONTACT NUMBER
2019 April 25 – 28 CHENNAI RAVI 72999 33004
(ARUMBAKKAM) RADHIKKA RAVI 99401 19774
2019 April 26 – 29 TENKASI SADIQ MANZOOR 90030 13888
2019 April 26 – 29 THANJAVUR ENGALS RAJA 94892 16282
AJOY RAJA
2019 May 03 – 06 CHENNAI BOSE K. MD. MEERA 97106 85287
(CHEPAUK) UMAR FAROOK.A 98414 65989
VAZEER SULTAN.S.A